Kako izračunati impedanco

Ko preučujemo tok, je eden od izrazov, ki ga lahko najbolj slišite, impedanca, ki ustreza nasprotovanju prehodu toka, kar je lahko enostavno, vendar je včasih računanje impedance res problem. razumeti njegovo formulo na osnovni način.

Zato želimo pojasniti, kako se impedanca izračuna na način, ki je lahko razumljiv in ki vam omogoča, da uporabite formulo vsakič, ko morate narediti izračun impedance.

Koraki za izračun impedance

Preden začnemo pojasnjevati korak za korakom ali s formulo, ki jo razumemo, na kakšen način lahko izračunamo impedanco, lahko definiramo, da je električna impedanca (Z) skupno nasprotje, ki ga vezje predstavlja izmeničnemu toku . Impedanca se meri v ohmih ali ohmih in lahko vključuje upor (R), induktivno reaktanco (XL) in kapacitivno reaktanco (XC). Kapacitivne reaktance na splošno ne moremo predstaviti v parazitskih tokovnih testih, zato ta izraz ni vključen v enačbo, ki jo bomo razložili kasneje.

Skupna impedanca ni le algebraična vsota upora in induktivne reaktance . Ker je induktivna reaktanca 90 ° zunaj faze z uporom in se zato njene maksimalne vrednosti pojavljajo ob različnih časih, je treba za izračun impedance uporabiti vektorsko vsoto.

Izračun impedance

Najprej nastavite to sliko:

Da bi izračunali impedanco, moramo upoštevati, da če je količina upora predstavljena z dolžino vodoravne črte in je količina induktivne reaktance predstavljena z dolžino navpične črte; potem je količina impedance predstavljena z dolžino diagonalne črte . Ker črte tvorijo pravi trikotnik, lahko Pitagorjev izrek uporabimo za iskanje dolžine (vrednosti) impedančne linije.

  • Pitagorejski izrek opisuje: c 2 = a 2 + b 2.

Za to uporabo je spremenljivka a enaka upornosti, b je enaka induktivni reaktanci in c je enaka impedanci. Nato enačba postane:

  • Z2 = R2 + XL2

Ko je ta enačba ponovno napisana za rešitev Z, se enačba impedance pojavi v predstavljeni obliki.

Primer izračuna:

Izračunajte impedanco, ko je upor 0, 6 ohma, induktivna reaktanca pa 0, 4 ohma .

Vrednosti enostavno povežemo in rešimo za Z. Na ta način: